Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Vojňany
obecVojňany
Obec Vojňany
obecVojňany
rozšírené vyhľadávanie

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
5. 10. 2023

19/2023

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - výstavba miestnej komunikácie na parc

450,00 EUR štyristopäťdesiat Eur

Ing. Barbora Hoghová

Obec Vojňany

3. 10. 2023

18/2023

Zakúpenie laminátora A3

60,00 EUR šesťdesiat Eur

Offia, spol. s r.o.

Obec Vojňany

3. 10. 2023

17/2023

Zber elektro odpadu formou mobilnej zberne

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Vojňany

19. 9. 2023

16/2023

Vlajka SR

15,00 EUR pätnásť Eur

OLYMP ERBY s.r.o.

Obec Vojňany

19. 9. 2023

15/2023

Toner do tlačiarne OcÚ

Neuvedené

Patrik Pánik

Obec Vojňany

14. 9. 2023

14/2023

Zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Vojňany

11. 8. 2023

13/2023

Školenie na obsluhu motorovej reťazovej píly pre 3 členov DHZ Vojňany

450,00 EUR štyristopäťdesiat Eur

BTS TATRY, s.r.o.

Obec Vojňany

8. 8. 2023

12/2023

Provizórne spevňovanie miestnych komunikácii

1 000,00 EUR jedentisíc Eur

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

7. 8. 2023

11/2023

Čistenie kanálových rúr, ktoré boli zanesené po prívalových dažďoch

450,00 EUR štyristopäťdesiat Eur

KaeS kanalizácie, s.r.o.

Obec Vojňany

14. 7. 2023

9/2023

Zakúpenie hranatého dopravného zrkadla

165,00 EUR jednostošesťdesiatpäť Eur

SIVEX

Obec Vojňany

30. 5. 2023

8/2023

Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus

Neuvedené

Auto impex s.r.o.

Obec Vojňany

17. 5. 2023

7/2023

Zber elektroodpadu formou mobilnej zberne

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Vojňany

16. 5. 2023

6/2023

Zakúpenie pružinových hojdačiek a sedačky do materskej školy

1 130,00 EUR jedentisícstotridsať Eur

NOMILAND, s.r.o.

Obec Vojňany

17. 4. 2023

5/2023

Zakúpenie 20 ks 120 l smetných nádob

540,00 EUR päťstoštyridsať Eur

FEREX, s.r.o.

Obec Vojňany

10. 3. 2023

1/2023

Práce súvisiace s vybudovaním verejného osvetlenia

1 824,82 EUR jedentisícosemstodvadsaťštyri Eur; 82/100 centov

BVT systems s.r.o.

Obec Vojňany

26. 5. 2022

2/2022

provizórne spevnenie cesty na parcele KNC 2109/1

2 000,00 EUR Dvetisíc Eur

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

13. 4. 2022

1/2022

Rozšírenie verejného osvetlenia

5 284,20 EUR Päťtícdvestoosemdesiatštyri Eur 20 centov

Smartvolt s.r.o.

Obec Vojňany

14. 10. 2021

10 2021

budovanie ciest v obci Vojňany asfaltovanie

40 824,29 EUR Štyridsaťtisícosemstodvadsaťštyri Eur 29 centov

Asfalty Tatry s.r.o.

Obec Vojňany

19. 11. 2021

11/2021

Vytyčovacie práce a porealizačné zameranie stavby - Elektrifikácia Češlice II.

1 560,00 EUR Tisícpäťstošesťdesiat Eur

Merland s.r.o.

Obec Vojňany

21. 9. 2021

9/2021

Budovanie ciest v obci Vojňany

22 694,74 EUR Dvadsaťdvatisícšesťstodevädesiatštyri Eur 74 centov

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

20. 9. 2021

8/2021

trojhojdačka PLU 103B N

2 616,72 EUR Dvetisícšesťstošestnásť Eur 72 centov

Playsystem s.r.o

Obec Vojňany

1. 6. 2021

7/2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby- Miestne komunikácie v obci Vojňany

1 800,00 EUR Tisícosemsto eur

Ing. Barbora Hoghová

Obec Vojňany

28. 4. 2021

4/2021

šmýkačka na detské ihrisko + gumová podložka

402,80 EUR Štyristodva Eur 80 centov

garden-life

Obec Vojňany

27. 4. 2021

3/2021

polohopisné a výškopisné zameranie miestnych komunikácii

520,00 EUR Päťstodvadsať €

Merland s.r.o.

Obec Vojňany

19. 4. 2021

5/2021

Oprava a spevnenie cesty KNC 1540

4 597,16 EUR Štyritisícpäťstodevädesiatsedem Eur 16 centov

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

19. 4. 2021

6/2021

oprava a doplnenie verejného osvetlenia

1 200,00 EUR Tisícdvesto Eur

Sičar s.r.o.

Obec Vojňany

23. 3. 2021

2/2021

vysypanie cesty CKN 1540 kamennou drťou.

800,00 EUR Osemsto Eur

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

13. 1. 2021

1/2021

vyčistenie melioračného kanála na parcel KNC 1149 v dĺžke cca 500m

3 146,70 EUR tritisícstoštyrydsaťšesť eur 70 centov

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

3. 12. 2020

25/2020

Dodávka a montáž kamery na Vojňanskej hore

2 436,00 EUR dvetisícštyristotridsaťšesť Eur bez DPH

Neton it s.r.o.

Obec Vojňany

28. 10. 2020

24/2020

Pokládka kábla do zeme 3,24/m

3,24 EUR Tri EUR 24 centov

Profidril.sk s.r.o.

Obec Vojňany

23. 10. 2020

22/2020

dodanie el. kábla AYKY-j 4x50 2,75 /m bez DPH

3 300,00 EUR Tritisíctristo Eur

E.d.e.n. El-mat s.r.o.

Obec Vojňany

14. 10. 2020

21/2020

Zhotovenie plastovej priečky s vchodovými dverami v MŠ Vojňany

1 450,00 EUR Tisícštyristopäťdesiat Eur

Radoslav Gurka

Obec Vojňany

13. 10. 2020

19/2020

zhotovenie chodníka pri parku

4 870,00 EUR Štyritisícosemstosedemdesiat Eur

ER-BAU

Obec Vojňany

13. 10. 2020

18/2020

Prístrešok pre traktor

8 580,00 EUR Osemtisícpäťstoosemdesia Eur

ER-BAU

Obec Vojňany

8. 10. 2020

20/2020

Toner do tlačiarne

35,80 EUR Tridsaťpäť Eur 80 centov

Patrik Pánik

Obec Vojňany

5. 10. 2020

17/2020

Internet security

50,33 EUR Päťdesiat Eur 33 centov

ESET s.r.o.

Obec Vojňany

2. 10. 2020

23/2020

oprava verejného osvetlenia

1,00 EUR Tisícštyristo Eur

Sičar s.r.o.

Obec Vojňany

25. 9. 2020

16/2020

jednorazové rúška troj-vrstve 100ks.

30,38 EUR Tridsať Eur 38 centov

MTM Elektrik Motors s.r.o.

Obec Vojňany

14. 9. 2020

15/2020

dávkovače dezinfekcie 2 ks

137,80 EUR Stotridsaťsedem Eur 80 centov

Ing. Peter Badár

Obec Vojňany

14. 9. 2020

14/2020

zber a odvoz NO a EO

100,00 EUR Sto Eur

Brantner s.r.o.

Obec Vojňany

10. 9. 2020

7001069551

Stravné lístky 240 ks

975,54 EUR Deveťstosedemdesiatpäť Eur 54 centov

UP Slovensko

Obec Vojňany

12. 8. 2020

2020/12

dávkovač dezinfekcie a dezinfekčný roztok

117,00 EUR Stosedemnásť Eur

Dortun s.r.o.

Obec Vojňany

11. 8. 2020

2020/13

lekárničky na stenu

115,10 EUR Stopätnásť Eur 10 centov

MG PZS s.r.o.

Obec Vojňany

24. 7. 2020

2020/10

Termovízia Pulsar

1 389,00 EUR Tisíctristoosemdesiatdeväť Eur

IBO s.r.o.

Obec Vojňany

14. 7. 2020

2020/9

zhotovenie cesty na parcele KNC 1846

6 976,53 EUR Šesťtisícdeväťstosedemdesiatšesť Eur 53 centov

Bapas s.r.o.

Obec Vojňany

13. 7. 2020

13446257

výstroj a výzbroj hasiči

719,61 EUR Sedemstodevätnásť Eur 61 centov

Florian

Obec Vojňany

10. 7. 2020

20206

triedna kniha evidencia dochádzky

7,22 EUR Sedem Eur 22 centov

ŠEVT s.r.o.

Obec Vojňany

8. 7. 2020

202005

Zdravotný dohľad na obdobie jedného roka

408,00 EUR Štyristoosem Eur

MG PZS s.r.o.

Obec Vojňany

8. 7. 2020

20204

odstránenie popadaných kameňov v toku potoka Vojnianka za domom č. 74

72,00 EUR Sedemdesiatdva Eur

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

7. 7. 2020

1099/20

Plastové nádoby na odpad modré 120l v počte 10 ks

223,80 EUR Dvestodvadsaťtri Eur 80 centov

MEVA-SK s.r.o.

Obec Vojňany

3. 7. 2020

3/2020

drevorezba 80x40

350,00 EUR Tristopäťdesiat Eur

Mgr. Jozef Michňa

Obec Vojňany

26. 6. 2020

2/2020

oprava miestnej komunikácie pred domom č. 64 - 65

625,00 EUR Šesťstodvadsaťpäť €

ER-BAU

Obec Vojňany

15. 6. 2020

202003

Zneškodnenie Bio odpadu

72,00 EUR Sedemdesiatdva Eur

AT TATRY

Obec Vojňany

5. 5. 2020

1462020

ochranné štíty 10 ks

138,00 EUR Stotridsaťosem Eur

Marián Szabo - MARO

Obec Vojňany

22. 4. 2020

08515530

ochranný oblek Overal CHemsafe 500 BIO dezinfekcia

181,90 EUR Stoosemdesiatjeden € 90 centov

Florian

Obec Vojňany

16. 4. 2020

202002

Stravné lístky 200ks

815,54 EUR Osemstopetnásť EUR 54 centov

UP Slovensko

Obec Vojňany

2. 4. 2020

2020002

sterilizátor dezinfekcia na ruky, rukavice

152,48 EUR Stopäťdesiatdva Eur 48 centov

Lunzo s.r.o.

Obec Vojňany

2. 4. 2020

Tatrasvit svit socks a.s.

ochranné rúška 300 ks

705,60 EUR Sedestopäť Eur 60 centov

Tatrasvit

Obec Vojňany

7. 7. 2020

201400162

vchodové dvere do KD a okná na pôjde 2 ks

2 000,00 EUR Dvetisíc Eur

Radoslav Gurka

Obec Vojňany

7. 1. 2020

202001

stravné lístky 200 ks 4€

815,54 EUR Osemstopetnásť EUR 54 centov

UP Slovensko

Obec Vojňany

9. 12. 2019

2019

odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia v obci Vojňany ( KD + obecný úrad)

350,00 EUR Tristopäťdesiat Eur

Jozef Janščak

Obec Vojňany

17. 4. 2019

1/2019

odvoz nebezpečného odpadu v mesiaci apríl 2019

80,00 EUR Osemdesiat Eur

Brantner s.r.o.

Obec Vojňany

14. 7. 2023

10/2023

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na

3 500,00 EUR tritisícpäťsto Eur

BG projekt RD, s.r.o.

Obec Vojňany

31. 3. 2023

4/2023

Zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Vojňany

30. 3. 2023

3/2023

Vypracovanie geometrického plánu pre úpravu parciel KN C2081 a KN C 2082

250,00 EUR dvestopäťdesiat Eur

Merland s.r.o.

Obec Vojňany

30. 3. 2023

2/2023

Vypracovanie a podanie projektu v rámci výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108

150,00 EUR jednostopäťdesiat Eur

Ing. Mária Krullová

Obec Vojňany

12. 8. 2020

2020/11

hrnčeky pre jubilantov a magnetky

226,00 EUR

LIM PO s.r.o.

Obec Vojňany

26. 6. 2020

1/2020

periodická prehliadka vozidla IVECO Daily a has. čerpadla Magirus

339,00 EUR Tristotridsaťdeväť Eur

Auto impex s.r.o.

Obec Vojňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 29. 11. 2023
slabé sneženie -1 °C -8 °C
slabé sneženie, dosť čerstvý severozápadný vietor
vietorSZ, 5.5m/s
tlak1009hPa
vlhkosť66%
sneženie0.45mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:55
TÝŽDEŇ:213
CELKOM:254748


hore