Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:56
TÝŽDEŇ:56
CELKOM:239526

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.05.2023

7/2023

Zber elektroodpadu formou mobilnej zberne

Neuvedené

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Vojňany

16.05.2023

6/2023

Zakúpenie pružinových hojdačiek a sedačky do materskej školy

1 130,00 EUR jedentisícstotridsať Eur

NOMILAND, s.r.o.

Obec Vojňany

17.04.2023

5/2023

Zakúpenie 20 ks 120 l smetných nádob

540,00 EUR päťstoštyridsať Eur

FEREX, s.r.o.

Obec Vojňany

10.03.2023

1/2023

Práce súvisiace s vybudovaním verejného osvetlenia

1 824,82 EUR jedentisícosemstodvadsaťštyri Eur; 82/100 centov

BVT systems s.r.o.

Obec Vojňany

26.05.2022

2/2022

provizórne spevnenie cesty na parcele KNC 2109/1

2 000,00 EUR Dvetisíc Eur

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

13.04.2022

1/2022

Rozšírenie verejného osvetlenia

5 284,20 EUR Päťtícdvestoosemdesiatštyri Eur 20 centov

Smartvolt s.r.o.

Obec Vojňany

14.10.2021

10 2021

budovanie ciest v obci Vojňany asfaltovanie

40 824,29 EUR Štyridsaťtisícosemstodvadsaťštyri Eur 29 centov

Asfalty Tatry s.r.o.

Obec Vojňany

19.11.2021

11/2021

Vytyčovacie práce a porealizačné zameranie stavby - Elektrifikácia Češlice II.

1 560,00 EUR Tisícpäťstošesťdesiat Eur

Merland s.r.o.

Obec Vojňany

21.09.2021

9/2021

Budovanie ciest v obci Vojňany

22 694,74 EUR Dvadsaťdvatisícšesťstodevädesiatštyri Eur 74 centov

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

20.09.2021

8/2021

trojhojdačka PLU 103B N

2 616,72 EUR Dvetisícšesťstošestnásť Eur 72 centov

Playsystem s.r.o

Obec Vojňany

01.06.2021

7/2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby- Miestne komunikácie v obci Vojňany

1 800,00 EUR Tisícosemsto eur

Ing. Barbora Hoghová

Obec Vojňany

28.04.2021

4/2021

šmýkačka na detské ihrisko + gumová podložka

402,80 EUR Štyristodva Eur 80 centov

garden-life

Obec Vojňany

27.04.2021

3/2021

polohopisné a výškopisné zameranie miestnych komunikácii

520,00 EUR Päťstodvadsať €

Merland s.r.o.

Obec Vojňany

19.04.2021

5/2021

Oprava a spevnenie cesty KNC 1540

4 597,16 EUR Štyritisícpäťstodevädesiatsedem Eur 16 centov

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

19.04.2021

6/2021

oprava a doplnenie verejného osvetlenia

1 200,00 EUR Tisícdvesto Eur

Sičar s.r.o.

Obec Vojňany

23.03.2021

2/2021

vysypanie cesty CKN 1540 kamennou drťou.

800,00 EUR Osemsto Eur

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

13.01.2021

1/2021

vyčistenie melioračného kanála na parcel KNC 1149 v dĺžke cca 500m

3 146,70 EUR tritisícstoštyrydsaťšesť eur 70 centov

P-Makostav s.r.o.

Obec Vojňany

03.12.2020

25/2020

Dodávka a montáž kamery na Vojňanskej hore

2 436,00 EUR dvetisícštyristotridsaťšesť Eur bez DPH

Neton it s.r.o.

Obec Vojňany

28.10.2020

24/2020

Pokládka kábla do zeme 3,24/m

3,24 EUR Tri EUR 24 centov

Profidril.sk s.r.o.

Obec Vojňany

23.10.2020

22/2020

dodanie el. kábla AYKY-j 4x50 2,75 /m bez DPH

3 300,00 EUR Tritisíctristo Eur

E.d.e.n. El-mat s.r.o.

Obec Vojňany

14.10.2020

21/2020

Zhotovenie plastovej priečky s vchodovými dverami v MŠ Vojňany

1 450,00 EUR Tisícštyristopäťdesiat Eur

Radoslav Gurka

Obec Vojňany

13.10.2020

19/2020

zhotovenie chodníka pri parku

4 870,00 EUR Štyritisícosemstosedemdesiat Eur

ER-BAU

Obec Vojňany

13.10.2020

18/2020

Prístrešok pre traktor

8 580,00 EUR Osemtisícpäťstoosemdesia Eur

ER-BAU

Obec Vojňany

08.10.2020

20/2020

Toner do tlačiarne

35,80 EUR Tridsaťpäť Eur 80 centov

Patrik Pánik

Obec Vojňany

05.10.2020

17/2020

Internet security

50,33 EUR Päťdesiat Eur 33 centov

ESET s.r.o.

Obec Vojňany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: