Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:138
TÝŽDEŇ:269
CELKOM:230674

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Výberové konanie

Typ: ostatné
Výberové konanie
výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka MŠ vo Vojňanoch
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy vo Vojňanoch Obec Vojňany zastúpená starostom obce Mariánom Gaborčíkom, v zmysle § 4 ods. 1/ zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods. 3/ zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy vo Vojňanoch. Kvalifikačné predpoklady: - ukončené úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, - najmenej päť rokov pedagogickej praxe. Iné kritéria a požiadavky: - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti), - organizačné schopnosti, - znalosť príslušnej legislatívy, - bezúhonnosť, - spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, - osobné a morálne predpoklady. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k prihláške do výberového konania: - prihláška do výberového konania, - osvedčené doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, - potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi, - profesijný životopis, - výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, - návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy v písomnej forme, - písomný súhlas uchádzača na použitie jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Termín podania prihlášok: do 14.05.2015 do 14,00 hodiny. Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo poštou v obálke na adresu: Obec Vojňany, Vojňany č.4, 059 02 Vojňany Obálku označte: „Výberové konanie – Materská škola vo Vojňanoch - neotvárať“ (s uvedením odosielateľa). Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky vyššie uvedené predpoklady, kritériá a požiadavky a predložia v stanovenom termíne spolu s prihláškou do výberového konania všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie písomne pozvaní najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho konaním. Vo Vojňanoch dňa 7.05.2015 Marián Gaborčík starosta obce

Vytvorené: 5. 9. 2015
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2015 18:02
Autor: